به گزارش افکارنیوز، کریم انصاری فرد که این روزها با پیشنهاد باشگاه پرسپولیس روبروست، هنوز تصمیمی برای آینده نگرفته است. وی در این خصوص می گوید: «پرسپولیس به من پیشنهاد داده ولی هنوز تصمیمم قطعی نگرفته ام.»


انصاری فرددر پاسخ به این سوال که چه زمانی تصمیم قطعی می گیری، توضیح می دهد: «راستش دوست دارم در اروپا بازی کنم. شاید بعد از جام جهانی برایم این فرصت پیش بیاید. اگر پیشنهاد خوب خارجی نداشتم، حتما بهپرسپولیسمی روم چون این تیم را دوست دارم.»


کریم در پایان می گوید: در ایران فقط دوست دارم برای پرسپولیس بازی کنم.