به گزارش افکارنیوز، روز پنج شنبه بود که شمارهپیراهنملی پوشان برای مسابقات جام جهانی مشخص شد و بر اساس آن شماره ۱۰ به انصاری فرد رسید.


از آنجایی که این شماره در تیم ملی و برای دایی بوده است ظاهرا کریم تصمیم گرفته تا طی تماسی با شهریار، برای تن کردن این پیراهن و در فستیوال جهانی فوتبال، از وی رخصت بگیرد تا با یک تیر دو نشان زده و هم با دایی آشتی کرده باشد و هم اینکه از او کسب اجازه کرده باشد.


همین رخصت گرفتن شاید باعثشود تا کریم بیشتر از قبل به پرسپولیس نزدیک شود. هر چند که اولویت وی حضور در تیم های اروپایی است.


گفتنی است که خیلی پیش بینی می کردند این شماره بهرضا قوچان نژاد گلزن اول تیم ملی کشورمان برسد.