به گزارش افکارنیوز، بازیکنان تیم ملی پس از جلسه فنی و اتمام صحبت‌های کارلوس کی‌روش به رستوران کمپ رفته و در حین صرف ناهار ست دوم مسابقه تیم ملی ایران و برزیل در حال پخش بود و بازیکنان را شور و حرارت خاصی این ست را تماشا کردند و بارها بازیکنان تیم ملی والیبال ایران را مورد تشویق قرار دادند.

از نکات جالب توجه تماشای مسابقه والیبال، توجه ویژه کی‌روش و اعضای خارجی کادر فنی تیم ملی به بازی تیم ملی والیبال ایران بود.

گزارش تصویری از تماشای دیدار ایران - برزیل توسط ملیپوشان فوتبال

گزارش تصویری از تماشای دیدار ایران - برزیل توسط ملیپوشان فوتبال

گزارش تصویری از تماشای دیدار ایران - برزیل توسط ملیپوشان فوتبال

گزارش تصویری از تماشای دیدار ایران - برزیل توسط ملیپوشان فوتبال

گزارش تصویری از تماشای دیدار ایران - برزیل توسط ملیپوشان فوتبال

گزارش تصویری از تماشای دیدار ایران - برزیل توسط ملیپوشان فوتبال

گزارش تصویری از تماشای دیدار ایران - برزیل توسط ملیپوشان فوتبال