به گزارش افکارنیوز، پیش از این نوشتیم که یکی از نگرانی های جدی امیر قلعه نویی در این روزهاایمان مبعلیاست که اگر او سهمیه لیگ برتری محسوب شود، دست قلعه نویی برای جذب بازیکن دیگر بسته خواهد شد. از همین رو سرمربی استقلال برای نگه داشتن این بازیکن در جمع شاگردانش دچار تردید و دودلی شده بود


مصطفی شهبازی مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ در این خصوص گفت: این بازیکن سال گذشته از یک تیم لیگ برتری به استقلال آمده و چون با استقلال قرارداد دارد و بازیکن این تیم به حساب میآید سهمیه محسوب نمیشود و این بازیکن برای خود استقلال است.