به گزارشافکارنیوز،فر انتس بکن باووئر از سوی کمیته اخلاقی فیفا به مدت ۹۰ روز از تمام فعالیت‌های فوتبالی محروم شد.

بکن باوئر که به همراه آلمان غربی در سال ۱۹۷۴ در جام‌جهانی به قهرمانی رسید و سپس در سال ۱۹۹۰ برای بار دوم با این تیم قهرمان شد، پس از اینکه از همکاری با بازرسان این کمیته خودداری کرد از سوی کمیته اخلاقی فیفا محروم شد.

بیانیهای روز جمعه توسط فیفا به این مضمون اعلام شد: فرانتس بکن باوئر امروز به صورت موقت به مدت ۹۰ روز از انجام هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال در هر سطحی محروم شد. این محرومیت به دلیل خودداری بکن باوئر با وجود اصرار بازرسان کمیته اخلاقی به همکاری با آنها صورت گرفت.