به گزارش افکارنیوز؛ یکی از خبرنگاران آمریکایی که خود را به کمپ تیم ملی رسانده بود تا از تمرین گزارش بگیرد و همینطور در کنفرانس مطبوعاتی پایان تمرین حاضر باشد، ازاشکان دژاگهسوالی پرسید که عجیب بود. او گفت: «تیم ملی ایران و آمریکا در سائوپائولو هستند. همانطور که اطلاع دارید پلیس ضد شورش مشغول حفاظیت از آمریکاست. یکسری پلیس هم مشغول حفاظت از ایران. نظر شما در این باره چیست؟ ابتدا مدیر رسانه ای تیم ملی گفت که اشکان به این سوال پاسخ نمی دهد اما خود او پاسخ داد: من اینجا هستم که فوتبال بازی کنم و صحبتی راجع به سوالات غیر فوتبالی ندارم.