به گزارش افکارنیوز، اعتراضات مردم برزیل هر روز گسترش بیشتری پیدا می کند. پلیس برزیل نیز روز به روز بر شدت عملیات خود می افزاید. در تازه ترین عملیات نیروهای امنیتی پلیس در شهر مانائوس، پلیس این منطقه رفتار بسیار عجیبی با فرد بازداشت شده داشت که تصاویر و فیلم آن توسط خبرنگاران مستقل حاضر در محل صبط و منتشر شد.

در این تصاویر مشخص است که پلیس توسط گاز فلفل فرد بازداشت شده را شکنجه می دهد و این کار را متوقف نمی کند. فرد معترض برزیلی که زیر ضربات سنگین نیروهای امنیتی توانی برای ایستادن ندارد، توس طگاز فلفل نیز مورد آزار قرار می گیرد.

دولت برزیل نگران انتشار بیشتر این تصاویر است و علاقه ای به تخریب ویترین شیک جام جهانی خود ندارد.