به گزارش افکارنیوز، حدادی در ششمین مرحله از مسابقات پرتاب دیسک لیگ الماس، توانست با پرتابی ۶۵ متر و ۲۳ سانتیمتری پس از هارتینگ و مالاخوفسکی مقام سوم را از آن خود کند. حدادی پرتابهای اول، سوم و چهارم رو با خطا پشت سر گذاشت اما در پرتاب دوم، بهترین حد نصاب خود را ثبت کرد.

وی همچنین در پرتاب پنجم ۶۳ متر و ۶۲ سانتی متر و در پرتاب ششم ۶۴ متر را به ثبت رساند. در این رقابتها " روبرت هارتینگ " آلمانی قهرمان جهان و المپیک، با ۶۸ متر و ۲۴ سانتیمتر، قهرمان و " پیتر مالاخوفسکی " از لهستان با ۶۵ مترو ۴۵ سانتیمتر نایب قهرمان شد. ویکاس گودای هندی تنها رقیب احسان حدادی در بازیهای آسیایی انچئون کره جنوبی، که پیش از این در نبود او قهرمان آسیا شده بود، در رقابت لیگ الماس ۶۱ متر و ۴۹ سانتی متر پرتاب کرد و به مقامی بهتراز هشتمی دست پیدا نکرد.

احسان حدادي پيش از اين در ارديبهشت امسال در نخستين مرحله از ليگ الماس که در دوحه قطر برگزار شد، با پرتاب ۶۱ متر و ۸۶ سانتيمتري در جايگاه هفتم ايستاد.