به گزارش افکارنیوز، رسم است که فدراسیون جهانی، از ۴ روز قبل از شروع جام جهانی، پول تو جیبی روزانه بازیکنان را که ۷۵۰ دلار است، به فدراسیون بدهد تا بین شان تقص کند اما درباره ایران قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.

فیفا از روز اول به فدراسیون گفت که پول را به آنها می دهد اما به ناگهان تصمیم خود را عوض کرد. طبق آخرین خبر قرار است نماینده فیفا بین بازی آرژانتین و بوسنی به اردوی تیم ملی برود و پول تو جیبی بازیکنان را به خودشان بدهد! او پس از پرداخت این پول، از بازیکنان ایران رسید هم می گیرد. فدراسیون فوتبال هم قول داده بود به ازای هر روز اردو ۱۰۰ دلار به بازیکنان بدهد ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است.