به گزارش افکارنیوز، علی دایی درباره اظهارات حمودی مبنی بر شکایت از وی گفت: حمودی برای آزمایش به تهران آمده؟ چه آزمایشی؟ مگر او هم معافیت پزشکی دارد؟

وی افزود: اینکه من در مجلس چه گفته‌ام باید مستند ثابت شود و اصلا ثابت کنند درباره کارت‌های پایان خدمت حرفی مطرح شده است. کسی که او را راهنمایی کرده، معلم خوبی نبوده و به حمودی توصیه می‌کنم در مورد موضوعی که از آن هیچ اطلاعی ندارد بر اساس شنیده‌ها اظهار نظر نکند، اما در مجموع باید بگویم خبر نداشتم حمودی هم معافیت پزشکی دارد. اسم افراد دیگری را شنیده بودم ولی حمودی را نه.

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: معتقدم هر فوتبالیستی با تقلب اسباب معافیت خود را فراهم کرده باید به شدیدترین نحو تنبیه شود چون فوتبالیستی که خدمتش در تیم‌های نظامی است مشکلی برای خدمت ندارد و قرار نیست نگهبانی بدهد که به دنبال معافیت مورددار رفته‌اند. به نظرم پول‌هایی که در این دوران گرفته‌اند هم ایراد قانونی داشته باشد.

دایی خاطرنشان کرد: منتظر اعلام رای پرونده کارت پایان خدمتها هستم و امیدوارم همه این اخبار کذب باشد چون برای فوتبال ما موضوع خوشایندی نیست.