به گزارش افکارنیوز، بازار سیاه بلیت های بازی ایران و آرژانتین مافیایی برای بازی مهم و بزرگ این دو تیم ایجاد کرده است. بلیت هایی که از ۹۰ دلار شروع می شدند حالا تا ۲۵۰ دلار رد و بدل می شوند و بلیت های زون های بهتر از مرز ۳۰۰ دلار هم گذشته اند. بسیاری از ایرانی های آمده به بلوهوریزنته در به در دنبال بلیت بازی هستند و حاضرند بهایی گزاف برای بلیت های بازی بپردازند. این بازار سیاه درحالی ایجاد شده که فدراسیون فوتبال به عنوان متولی بلیت های ایران هنوز رقم دقیقی از فروش بلیت های سهمیه ایران اعلام نکرده است.

فدراسیون ایران بر اساس تصمیم فیفا صاحب ۸ درصد از بلیت هایی می شد که در آنها مسابقات ایران برگزار می شد. بلیت هایی که برای بازی ایران و آرژانتین عددی معادل ۳۶۰۰ برگه در ۳ زون می شدند. فدراسیون فوتبال از دو طریق اقدام به فروش این بلیت ها کرد. ابتدا سهمی که از سوی سایت فدراسیون و با مشارکت فیفا به فروش رسید و دیگری امتیاز ویژه ای که به گروه تورهای سفر رویایی سپرده شد.

تورهایی که با همه گروه های اهالی فوتبال، خانواده های ورزشی و مردم و خبرنگاران بیش از ۵ اتوبوس را نتوانستند به ریو بیاورند و این یعنی تعداد زیادی از بلیت ها باید در اختیار این گروه تورها می ماند. گروهی که حالا مدعی است هیچ بلیتی در اختیار ندارد و هرکس طالب بلیت باشد باید رقمی بیش از ۳۰۰ دلار به آنها بپردازد. البته اگر بلیتی پیدا شود!

محمد درخشان، مسئول قرارداد بلیت های فدراسیون اما این اتهام را رد می کند و می گوید: «بلیت ها دقیقا به نام صاحبان شان ثبت شده اند و در سایت فیفا همان ثبت شده اند. ما بلیت بدون نام اصلا نداشتیم. این ها شایعاتی بیش نیست. بلیت ها قیمت مشخصی دارند.»

البته کفاشیان در این باره توضیحاتی تکمیلی دارد و می گوید: «ما کلا ۳۰۰ تایی بلیت بدون نام داشتیم چون باقی افراد بلیت های شان را از سایت فیفا خریده بودند. من می دانم ما از همه سهمیه بلیت های این بازی مان استفاده کردیم و هیچ بلیتی را به فیفا پس ندادیم. اما بخشی از این بلیت ها را آژانس های دیگر خریدند، خیلی از بلیت ها را هم ایرانی های خارج از کشور خریدند. از اول هم خیلی برای این بازی متقاضی وجود داشت اما این که بازار سیاه وجود داشته باشد و این بلیت ها دست آژانسی مانده باشد به نظرم درست نیست.»

این اما تنها یک آمار است ، آماری از ایرانیانی که کلا به برزیل آمده اند. نزدیک به ۲۰۰ نفر توسط گروه تورهای متولی و طرف قرارداد با فدراسیون، ۶۰۰ نفر کلا با ویزا از ایران و در مجموع نزدیک به ۴۰۰۰ هزار ایرانی از سراسر دنیا، جمعیتی که خیلی های شان از پاس های خارجی برای خرید بلیت از سایت فیفا استفاده کرده اند و این ابهامی است درباره بلیت هایی که البته خیلی های شان بدون نام صادر می شوند. پرسشی که شاید نیاز دارد به ارائه اسنادی مشخص. تا دوباره علامت سئوالی بزرگ مثل بازی ایران و پرتغال در تاریخ فوتبال ایران نماند.