به گزارش افکارنیوز، قاضی دادگاه شماره ۳۴۰ مادرید به خبرنگاران گفته که این یک پرونده معمولی و کاملا رسمی است و باید به آن رسیدگی شود، قطعا متهم به دادگاه فراخوانده خواهد شد و اعتراض این شهروند از دید دادگاه منطقی و قابل بررسی است.

رسانه های مادریدی این روزها علیه تیم ملی فوتبال اسپانیا موضع مشخص و تندی اتخاذ کرده و مطالب بسیار منفی و تاثیرگذاری علیه دل بوسکه و مردانش می نویسند، این دادگاه نیز می تواند سوژه خوبی برای روزنامه های مهم مادریدی برای تداوم حملات رسانه ای باشد.

دیگو کرون، مدعی است فرزندش به خاطر تحقیر فوتبال اسپانیا دچار مشکلات شدید روحی و روانی شده و مدتی است که تغییر فاحشی در رفتارش دیده می شود.