نزدیک به سه ماه از آغاز سال گذشته اما هنوز کمیته ملی المپیک بودجه سالیانه خود را دریافت نکرده است. این در حالی است که با توجه به در پیش بودن بازیهای المپیک ۲۰۱۲ لندن و برگزاری رقابتهای انتخابی این بازیها طی سال جاری کمیته ملی المپیک برای حمایت مالی فدراسیونها نیاز مبرم به بودجه سالیانه خود دارد.

به گزارش مهر، در همین راستا و به دنبال پیگیری‎هایی که پیش از این نیز شده بود، روز گذشته مسئولان کمیته ملی المپیک در نامه‎ای به ریاست جمهوری خواستار رسیدگی برای تسریع پرداخت بودجه این کمیته شدند تا بتوانند بودجه دریافتی را به فدراسیون‎ها تزریق کنند.

بهرام افشارزاده، دبیر کمیته ملی المپیک ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: البته تا به امروز اجازه نداده‎ایم که فدراسیون‎های با مشکل مالی مواجه شوند چون هزینه‎های آنها را تامین کرده‎ایم.

وی تاکید کرد: اما دیرکرد بیشتر در پرداخت بودجه مورد نیاز باعثمشکلاتی می‎شود که در نهایت به چگونگی حضور کاروان ایران در بازی‎های المپیک آسیب می‎زند. به همین دلیل از شخص رئیس جمهور خواستیم تا به این موضوع رسیدگی کند.

کمیته ملی المپیک خواستار ۸۲ میلیارد ریال بودجه برای آمادهسازی تیمها جهت شرکت در بازیهای المپیک لندن شده است.