روز گذشته در حالی که علی سعیدلو به جلسه هیئت دولت رفته بود سازمان تربیت بدنی در غیاب وی میزبان میهمان مهمی بود.

به گزارش «فردا»؛ مرد شماره ۲ ورزش کشور در دو سال اخیر که این روز‌ها به یکی از اصلی ترین گزینه‌های وزارت ورزش از سوی مشایی تبدیل شده، در جلسه‌ای پنهانی با مدیر عامل باشگاه سایپا قول و قرارهایی با وی گذاشت.

این جلسه که در غیاب سعیدلو در دفتر معاون ورزش قهرمانی برگزار شد به نوعی اظهار ارادت سجادی، معاون ورزش قهرمانی سازمان تربیت بدنی به مشایی نیز تلقی می‌شود چرا که کوشا، مدیر عامل باشگاه سایپا برادرزاده رئیس دفتر رئیس جمهور بوده و در دیدار روز گذشته به او قول قائم مقامی یا معاونت ورزش قهرمانی نیز داده شده است.

سجادی که کارنامه درخشان مدیریتی نداشته و تکیه فراوانی بر دوران ورزشکاری خود دارد، از نزدیکان یکی از معاونان پرحاشیه دولت است.

وی همچنین سابقه نامزدی برای شورای شهر تهران از سوی لیست رایحه خوش خدمت را نیز داراست و در این چند سال، رابطهای صمیمی با اعضای اصلی بدنه دولت داشته که همین ارتباطات باعث شده تا به عنوان یکی از گزینههای وزارت ورزش معرفی شود.