به گزارش افکارنیوز، مقرر شد که نیمار در کنار خانواده خود باشد و بیمارستان مجهزی در ریو ده ژانیرو از او مراقبت خواهد کرد.


نیمار که قرار بود با هواپیما راهی ریو شود، به علت سختی پرواز و دوری فرودگاه از منزل مسکونی و بیمارستان مورد نظر با یک بالگرد راهی ریو شد تا در منطقه ای نزدیک به منزل مسکونی خود فرود بیاید.

نیمار اصرار داشته تا در کنار تیم ملی برزیل بماند اما روان شناس تیم برزیل و کادر فنی این اجازه را به وی نداده اند.