به گزارشافکارنیوز، اگرچه از نظر ورزشی تیم ملی والیبال ایران دوست دارد لهستان به جای برزیل از گروهش صعود کند تا حریف آسانتری در مرحله نهایی داشته باشد اما شب گذشته در سالن بازی ایران و لهستان پارچه نوشته ای مداخله جویانه نصب شد که روی آن نوشته شده بود «ما با زنان ایرانی هستیم» این نوشته به ممنوعیت ورود بانوان ایرانی به سالن ۱۲ هزار نفری ورزشگاه آزادی اشاره دارد. پیش از این هم بازیکنان و مربیان تیم ملی والیبال در این مورد موضع گیری هایی کرده بودند.

به هر حال ورود بانوان به ورزشگاه های ایرانی مسئله ای داخلی است که باید مسایل شرعی و عرفی آن از سوی نهادهای مربوطه بررسی شود و اینکه خارجی ها بخواهند با جوسازی در این زمینه اقدام کنند پسندیده نیست. عکس این پارچه نوشته را در زیر مشاهده می کنید: