به گزارش افکارنیوز، علی کریمی درباره آخرین وضعیت خودش اظهار داشت: خوشبختانه تمرینات اختصاصی خوبی را انجام می‌دهم و آماده‌ام که ببینم چه اتفاقی برایم خواهد افتاد.


وی در پاسخ به سؤالی که گفته می‌شود با یک تیم به توافق رسیده‌ای، گفت: پیشنهادهای خوبی را خدا را شکر دارم، اما فعلاً تصمیمی نگرفته‌ام.


کریمی ادامه داد: فعلاً برای آینده‌ام هیچ تصمیمی نگرفته‌ام و انشاءالله ظرف چند روز آینده سعی خواهم کرد بهترین تصمیم را بگیرم.


وی در پاسخ به سؤال دیگری که گفته میشود با راهآهنیها به توافق قطعی رسیدهای تأکید کرد: بالاخره اگر من قراردادی با تیمی امضاء کنم همه متوجه میشوند و چیزی نیست که مخفی باشد. من برای آیندهام فعلاً تصمیمی نگرفتهام تا انشاءالله ببینم تا چند روز آینده خدا چه میخواهد.