به گزارشافکارنیوز،جلسه امیررضا خادم، نماینده تام‌الاختیار وزیر ورزش در واگذاری سرخابی‌ها به بخش خصوصی چهارشنبه در جلسه‌ای با رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاونش درباره روند واگذاری سرخابی‌ها جلسه‌ای برگزار کرد.

بر اساس گزارش این جلسه بحث اساسی واگذاری این دو باشگاه حسابرسی است که باید قانونی و رسمی باشد، به این صورت که از طرف مجمع دو باشگاه نماینده معرفی میشود و بعد از تایید رئیس و همچنین سازمان حسابرسی، حسابرس کارش را در این دو باشگاه آغاز میکند، اما با توجه به اینکه در این مدت حسابرسی استقلال و پرسپولیس مشکل داشته سازمان خصوصیسازی اعلام کرده تا زمانی که حسابرسی آنها قطعی نشود نمیتواند تعیین قیمت کرده و آنها را برای مزایده آماده کند.