به گزارشافکارنیوز،عملکرد ضعیف کاسیاس در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل و نیمکت نشین شدن او در رئال مادرید باعثشد فابیو کاناوارو به او توصیه کند برای ادامه دوران فوتبالش از این تیم برود.

کاناوارو در این باره گفت: به نظر من دوران حضور کاسیاس در رئال به پایان رسیده و او باید این تیم را ترک کند تا به عنوان اسطوره برای همیشه در ذهن هواداران رئال مادرید باقی بماند.

وی افزود: حضور موفق دیگو لوپس در درون دروازه رئال بدون تردید در فصل آینده هم نخواهد گذاشت کاسیاس مرد اول این تیم شود و او میتواند دوران پایانی فوتبالش را در تیمی جدید سپری کند.