به گزارشافکارنیوز،مهدی دغاغله و امید عالیشاه دیروز و امروز زیر نظر پزشک تیم تمرینات خود را انجام دادند. جدا از تمریناتی که زیر نظر کادر پزشکی دارند و فیزیوتراپی هم انجام می‌شود، آنها در استخر به آب درمانی می‌پردازند.

عایشاه امروز نرم دویدن را شروع کرده و دغاغله هم تلاش می‌کند و اصرار دارد که به تمرینات باز گردد.

امروز علی عسگری هم در بخشی از تمرین از تیم جدا شد و به یخ درمانی پرداخت ولی به نظر نمیرسد که مساله جدی داشته باشد.