به گزارش افکارنیوز، باشگاه را‌ه‌آهن در این مطلب که روی خروجی سایت این باشگاه قرار گرفته، آورده است: " باشگاه کهن و ریشه‌دار راه‌آهن معتقد است در شرایط فعلی جلب اعتماد عمومی به فوتبال و باشگاه‌های ورزشی و متقاعد کردن مردم و مسئولان به وجود جریان سالم مالی در باشگاه‌ها و در فوتبال کشور از اهمیت برخوردار است.

همچنین این موضوع می‌تواند موجب تقویت باور و علاقه و انگیزه مردم و بخش خصوصی به باشگاهداری و فوتبال شود و شفافیت بیشتر در ابعاد مالی و مدیریتی باشگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌‎وری و کارایی شود، طی روزهای اخیر مبادرت به انتشار مبلغ قراردادهای فصل ۱۴ و درآمدهای خود از سازمان لیگ فوتبال کرده است.

در ادامه این روند جدول مبلغ نهایی قرارداد بازیکنان فصل ۱۳ خود را به شرح زیر منتشر کرد:

بزودی جدول مبلغ قرارداد کادرفنی فصل ۱۳ و جدول مبلغ قرارداد بازیکنان و کادرفنی فصل ۱۲ باشگاه راه‌آهن و نیز جدول نهایی بازیکنان و کادرفنی فصل ۱۴ که در فرصت باقیمانده مهلت نقل و انتقالات اضافه یا تعدیل شده‌اند، نیز روی سایت باشگاه راه‌آهن منتشر خواهد شد.

امید است فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال و دیگر باشگاه‌های کشور نیز با انتشار مبلغ قراردادهای خود مردم و مسئولان را در باور عمیق‌تر به باشگاه‌های ورزشی و فوتبال یاری دهند.