به گزارش افکارنیوز؛ هاشمیان در مورد این موضوع نوشت: «۲ سال پیش در همین روزها من از بازی فوتبال خداحافظی کردم و امروز علی‌. از شنیدن خبر خداحافظی علی‌ بسیار خوشحال شدم، چون وقتش بود؛ تصمیم منطقی و خوبی‌ گرفت؛ مثل دیریبل‌هایش.

تمام افتخارات را کسب کرده بود و برای ماندن باید می‌رفت. هر وقت به علی‌ فکر می‌کنم یاد پاس بازی ژاپن می‌افتم و سانتر زیبایش. ایران کمتر بازیکنی به تکنیک علی‌ دیده و خواهد دید.

آدم تکلیفاش با علی معلوم بود. امروز دوست نبود فردا دشمن؛ امروز دعوا نمیکرد كه فردایش گًل بیاورد. علی محبوب است و این وظیفه او را سخت میکند. او باید به فوتبال برگردد و با لباس دیگر به این جوانان کمک کند. برای علی كریمی آرزوی شادی و سلامتی در کنار خانواده محترمش دارم و دورانی درخشان در لباسی دیگر در فوتبال.