سعيد اميرياظهار كرد: بخشي از فعاليت و تمرينات کشتي گيران به انجام ورزشهاي هوازي اختصاص دارد که در فضاي باز انجام ميشود که متاسفانه با آلوده شدن هوا به گرد و غبار مجبور به ترک اين دسته از تمرينات ميشويم.

به گزارش ایسنا، امیری در ادامه تصریح کرد: تپه نوردی، صعود از کوه، دویدن در فضای باز و دیگر ورزشهای هوازی از این دست که برای کشتی گیران از اهمیت بسیار برخوردارند با ورود گرد و غبار به جو استان کلا تعطیل می‌شوند.

وی گفت: در مواردی سعی می‌کنیم که تمرینات هوازی را در داخل سالن انجام دهیم که البته باز هم با مشکل تنفس مواجه می‌شویم.

امیری افزود: تمرین در فضای مملو از گرد و غبار آن هم تمرینات هوازی برای کشتی‌گیرانی که نیازمند تنفس شدید هستند می‌تواند به ریه‌ها در بلند مدت صدمه وارد کند.

وي در خاتمه تاکيد کرد: به نظر ميرسد ريزگردها رسالت ورزش را که همانا ارتقا سطح سلامت است به شکل معکوس در آوردهاند.