به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي افكار مايلي كهن در نشست خبري بعد از ديدار تيمش برابر استقلال حاضر شد و در لجظاتي به مجادله با خبرنگار نود پرداخت. سرمربي تيم فوتبال سايپا گفت: مجري برنامه 90 دو عكس را با هم دعوا مي اندازد و كاپ قهرماني خبرسازان دست خود است. مايلي كهن در مورد اينكه فردوسي پور به او گفته است كاپيتان خبرسازان است اظهار داشت: اين كاپ دست خود فردوسي پور است. او دو عكس را با هم دعوا مياندازد و برنامهاش نيز به دليل همين مسائل مورد توجه مردم قرار دارد. متاسفم كه در اين برنامه انواع و اقسام اهانتها ميشود اما تحمل كوچكترين انتقادي را ندارند. در لحظاتي كه نشست خبري تبديل به گفت و گوي مايلي كهن با خبرنگار 90 شده بود ادامه داد: من يك كلام از مزدك ميرزايي انتقاد كردم 2 ماه از من ايراد گرفتند، اما در برنامه 90 به كوچكترين مسائل پرداخته ميشود و بيش از 40 دقيقه بر روي آن بحث ميشود. پيمان اسديان نيز به من متلك انداخت. در بهشت زهرا بودم و وقتي راديوي ماشين را روشن كردم شنيدم كه در راديو ميگويند مايلي كهن 5 مسابقه را باخته اما مشخص نيست چرا كوشا او را تحمل ميكند در حالي كه ما 2 بازي را برده بوديم. سرمربي سايپا همچنين از ساخت دكور نود و زمان پخش اين برنامه نيز ايراد گرفت و گفت: از صبح گفته ميشود ساعت 10 شب برنامه پخش ميشود اما در نهايت ساعت 11:30 اين اتفاق ميافتد. براي ساخت دكور اين برنامه نيز 6 ماه زمان صرف شد. مايلي كهن در پاسخ به اين سؤال خبرنگاران نود كه شما هميشه به توپ مسابقه و ساير مسائل و افرادي مانند قلعه نويي ايراد ميگيريد گفت: من امسال درباره قلعه نويي حرفي نزدم. خودم سر تا پا اشكال هستم. عادل فردوسي پور را دوست دارم او انسان قابل احترامي است، اما بايد جلوي اهانت گرفته شود. سرمربي سايپا در مورد تعطيلي ليگ گفت: برخي تيتر زدند كه مايلي كهن معترض است من گفتم تعطيلي با اطلاع قبلي بوده و نسبت به آن اعتراضي ندارم. مايلي كهن تصريح كرد: روي بيتجربگي و جواني اين بازيكنان بازي را واگذار كرديم. نميخواهم شكست را توجيه كنم اما اين چندمين بار است كه اينگونه گل ميخوريم. در برخي از صحنهها داور بايد با شهامت سوت ميزد كه اين اتفاق نيفتاد. در يك صحنه با وجود اعلام آفسايد برهاني توپ را وارد دروازه ما كرد اما داور واكنشي نشان نداد، او تحت تاثير جو ورزشگاه قرار گرفته بود. سرمربي سايپا تاكيد كرد: اميدوارم اشتباه كرده باشم اما گل اول استقلال خطا بود و همين گل باعث شد شيرازه تيم ما از هم بپاشد. وي در مورد نبود داريوش يزداني در فهرست سايپا عنوان كرد: يزداني بازي گذشته نيز در فهرست ما نبود. او بازيكن خوبي است و خوب هم تمرين ميكند اما من فقط نام 18 نفر را ميتوانم در فهرست تيم قرار دهم. يزداني به دليل كسالت پدرش چند روزي با ما تمرين نكرده بود.