به گزارش افكار به نقل از تهران امروز نكته جالب اينكه از آخرين قهرماني حسين رضازاده چند سال مي‌گذرد و مشخص نيست آيان چرا در مقطع فعلي به فكر تقدير از رئيس فدراسيون وزنه برداري ايران افتاده است! آنچه مسلم است تاماش آيان رابطه دوستانه‌اي با رضازاده دارد و به خصوص از زماني كه فدراسيون وزنه برداري ايران پرداخت جريمه 500 هزار دلاري بر‌اي بخشش وزنه برداران دوپينگي را پذيرفت اين رابطه دوستانه تر هم شده. رضازاده اميدوار است در اجلاس ساليانه جلسه مفيدي را با آيان برگزار كند و پرونده دوپينگ علي حسيني را به سود او مختومه كند. بعيد است پس از برگزاري مراسم تقدير از رضازاده، رئيس فدراسيون جهاني وزنه برداري با اين درخواست كوچك مخالفت كند.