به گزارش افکارنیوز، مهرداد بیتآشور، مدافع ایرانی که در تیم وایتکپس ونکوور بازی میکند در هفتههای اخیر نمایش خوبی داشته است. کارشناسان لیگ آمریکا MLS تیم منتخب لیگ این کشور معرفی کردند که نام مهرداد بیتآشور نیز در آن به چشم میخورد.