به گزارش افکارنیوز، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از شنبه ۸ شهریور در شهرهای مختلف لهستان آغاز می‌شود. گروه‌بندی دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به شرح زیر است:

گروه اول:لهستان(میزبان)، آرژانتین، صربستان، استرالیا، کامرون و ونزوئلا
گروه دوم:برزیل، کوبا، آلمان، تونس، کره جنوبی و فنلاند
گروه سوم:روسیه، بلغارستان، کانادا، مصر، چین و مکزیک
گروه چهارم:ایتالیا، آمریکا، ایران، فرانسه، پرتوریکو و بلژیک

برنامه کامل رقابت‌های مرحله مقدماتی به وقت تهران نیز به شرح زیر است:

شنبه ۸ شهریور
مراسم افتتاحیه رقابت‌ها و دیدار افتتاحیه بین لهستان و صربستان از گروه یک

یک‌شنبه ۹ شهریور
گروه اول:
ونزوئلا – آرژانتین، ساعت ۱۹
کامرون – استرالیا، ساعت ۲۲:۴۵

گروه دوم: استراحت

گروه سوم: استراحت

گروه چهارم:
ایران - ایتالیا، ساعت ۱۵:۳۰
بلژیک – آمریکا، ساعت ۱۹
پرتوریکو – فرانسه، ‌ ساعت ۲۲:۴۵

دوشنبه ۱۰ شهریور

گروه اول: استراحت

گروه دوم:
برزیل – آلمان، ساعت ۱۵:۳۰
فنلاند – کوبا، ساعت ۱۹
کره جنوبی - تونس، ساعت ۲۲:۴۵

گروه سوم:
روسیه – کانادا، ساعت ۱۵:۳۰
بلغارستان – مکزیک، ساعت ۱۹
چین - مصر، ساعت ۲۲:۴۵

گروه چهارم: استراحت

سه شنبه ۱۱ شهریور

گروه اول:
آرژانتین – صربستان، ساعت ۱۵:۳۰،
ونزوئلا – کامرون، ساعت ۱۹
استرالیا - لهستان، ساعت ۲۲:۴۵

گروه دوم: استراحت

گروه سوم: استراحت

گروه چهارم:
آمریکا – ایران، ساعت ۱۵:۳۰
بلژیک – پرتوریکو، ساعت ۱۹
فرانسه– ایتالیا، ساعت ۲۲:۴۵

چهارشنبه ۱۲ شهریور

گروه اول: استراحت تیم ها

گروه دوم:
کوبا – آلمان، ساعت ۱۵:۳۰
فنلاند – کره جنوبی، ساعت ۱۹
تونس - برزیل، ساعت ۲۲:۴۵

گروه سوم:
بلغارستان – کانادا، ساعت ۱۵:۳۰
مکزیک – چین، ساعت ۱۹
مصر - روسیه، ساعت ۲۲:۴۵

گروه چهارم: استراحت

پنج‌شنبه ۱۳ شهریور

گروه اول:
کامرون – آرژانتین، ساعت ۱۵:۳۰
استرالیا – صربستان، ساعت ۱۹
ونزوئلا - لهستان، ساعت ۲۲:۴۵

گروه دوم: استراحت تیم ها

گروه سوم: استراحت تیم ها

گروه چهارم:
پرتوریکو – آمریکا، ساعت ۱۵:۳۰،
ایران – فرانسه، ساعت ۱۹
ایتالیا – بلژیک، ساعت ۲۲:۴۵

جمعه ۱۴ شهریور

گروه اول: استراحت تیم ها

گروه دوم:
کره جنوبی – کوبا، ساعت ۱۵:۳۰
آلمان – تونس، ساعت ۱۹
برزیل - فنلاند، ساعت ۲۲:۴۵

گروه سوم:
چین – بلغارستان، ساعت ۱۵:۳۰
کانادا – مصر، ساعت ۱۹
روسیه - مکزیک، ساعت ۲۲:۴۵

گروه چهارم: استراحت

شنبه ۱۵ شهریور

گروه اول:
آرژانتین – استرالیا، ساعت ۱۵:۳۰
صربستان – ونزوئلا، ساعت ۱۹
لهستان – کامرون، ساعت ۲۲:۴۵

گروه دوم:
کوبا – تونس، ساعت ۱۵:۳۰
آلمان – فنلاند، ساعت ۱۹
کره جنوبی - برزیل، ساعت ۲۲:۴۵

گروه سوم:
بلغارستان – مصر، ساعت ۱۵:۴۰
مکزیک – کانادا، ساعت ۱۹
چین –روسیه، ساعت ۲۲:۴۵

گروه چهارم:
آمریکا – فرانسه، ساعت ۱۵:۳۰
بلژیک – ایران، ساعت ۱۹
پرتوریکو – ایتالیا، ساعت۲۲:۴۵

یک‌شنبه ۱۶ شهریور

گروه اول:
ونزوئلا – استرالیا، ساعت ۱۵:۳۰
آرژانتین – لهستان، ساعت ۱۹
کامرون - صربستان، ساعت ۲۲:۴۵

گروه دوم:
تونس – فنلاند، ساعت ۱۵:۳۰
آلمان – کره جنوبی، ساعت ۱۹
برزیل –کوبا، ساعت ۲۲:۴۵

گروه سوم:
مصر – مکزیک، ساعت ۱۵:۳۰
کانادا – چین، ساعت ۱۹
روسیه –بلغارستان، ساعت ۲۲:۴۵

گروه چهارم:
فرانسه – بلژیک، ساعت ۱۵:۳۰
ایران – پرتوریکو، ساعت ۱۹
ایتالیا– آمریکا، ساعت ۲۲:۴۵

درپایان دور مقدماتی این رقابت‌ها از هر گروه ۴ تیم به مرحله بعد صعود می‌کنند که در مرحله دوم در ۲ گروه ۸ تیمی(بدون بازی تکراری از مرحله از قبل) با یکدیگر رقابت می‌کنند که ۲ تیم از هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند.

مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از چهارشنبه ۱۹ شهریور آغاز می‌شود.