به گزارش افکارنیوز، مهرزاد خلیلیان پس از پیروزی تیمش برابر استقلال به سمت ابراهیمی رفت و با دست به سینه این بازیکن کوبید. وی خطاب به ابراهیمی گفت: این همه چرا جون مادرت را قسم خوردی که میام سپاهان؟ دیگه جان مادرت را قسم نخوری!جالب اینجاست که واکنش ابراهیمی به این رفتار عجیب خلیلیان تنها سکوت بود.