به گزارش افکار ،علی دایی شرط کمیته فنی باشگاه پیروزی مبنی بر همکاری صمیمانه با حبیب کاشانی سرپرست این باشگاه را نپذیرفت.

نماینده تام الاختیار علی دایی که پاسخ وی را ساعت ۴ بامداد به باشگاه پیروزی ارائه کرد در مصاحبه با خبرنگار ما افزود: صورتجلسه دیروز کمیته فنی تیم پیروزی تهران درخصوص سرمربیگری دایی به ما نمابر شد که در آن ذکر شده بود دایی ۱۲ ساعت فرصت دارد شروط باشگاه را برای همکاری صمیمانه با حبیب کاشانی در چارچوب قوانین باشگاه اعلام کند. بهمن دهقان با بیان اینکه این صورت جلسه را برای دایی که در مسافرت است نمابرکردیم ادامه داد: علی دایی در پاسخ خود به باشگاه پیروزی عنوان کرده است به کمیته فنی باشگاه پیروزی که اعلام کرده اند در چارچوب مقررات و قوانین باشگاه حرکت کنم تاکید می کنم این موضوع بر اساس قوانین باید به صورت طرفینی باشد و در خصوص همکاری ام با تیم پیروزی در این دوره، عرض می کنم که با مدیرعاملی که از طرف هیئت مدیره انتخاب شود و وجاهت قانونی داشته باشد همکاری صمیمانه خواهم داشت.

نماینده تام الاختیار دایی گفت:همچنین علی دایی عنوان کرده است کمیته فنی باشگاه باید نظرات مشورتی بدهد اما در مورد انتخاب دایی نظرات مدیریتی داده است و تصمیم را مستقل به ما ابلاغ کرده اند که بر اساس قانون باید با نامه سرپرست ابلاغ می شد. دهقان با بیان اینکه اعلام فرصت ۱۲ ساعته برای پاسخ علی دایی هم جای سوال دارد افزود: نتیجه نهایی این است که دایی می خواهد بر اساس قانون باشگاه ها،با مدیر عاملی همکاری کند که از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد.