به گزارش افکارنیوز، در مرحله نیمه نهایی وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی آزاد جوانان جهان ایمان صادقی در مصاف با حریف روسی خود دست به حرکتی خارق العاده زد. صادقی در حالی که یک خم او در اختیار کشتی گیر روس بود برای فرار از خاک شدن پرشی تماشایی و حدودا ۳۶۰ درجه ای کرد تا در حالی که پایش در اختیار حریف بود، هم پایش را در آورد و هم با مبهوت ساختن حریف روسی، به پشت او رفته و رقیب را خاک کند.

صادقی یکی از سه طلایی کشتی آزاد جوانان ایران بود تا تیم ملی ایران پس از ۱۹ سال قهرمان کشتی آزاد جوانان جهان شود.

فدراسیون جهانی کشتی نیز کلیپ این حرکت جالب را منتشر کرد که در زیر می بینید.

لینک فیلم