او که وعده داده بود در این نهاد سونامی به راه می اندازد و همه فسادهای مالی را فاش می کند از ترس اینکه در جریان تحقیقات مقصر شناخته شده و با جریمه های سنگین مواجه شود شبانه از فیفا استعفا داد.

وارنر ۶۸ ساله بابیش از سی سال سابقه فعالیت در فیفا به شدت از سوی برخی فدراسیون ها درمنطقه کونکاکاف تحت فشار بود . انتظار می رود محمد بن همام هم در ساعات آینده از سمت خود استعفا دهد.لویس فریه مامور اسبق سازمان اف بی ای تحقیقاتش درباره موضوع رشوه به فدراسیونهای منطقه کاراییب را مدتی است آغاز کرده است و وارنر پیش از آنکه درتحقیقات نوبت به او برسد از سمتش استعفا داد. او درصورت اصرار بر ماندن در فیفا و بازجویی ،با خطر محکومیت و از دست دادن پست دولتی اش به عنوان وزیر حمل ونقل کشور ترینیداد و توباگو می شد و از این رو ترجیح داد لااقل این پست دولتی را حفظ کند.