مهدي چمران در سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر تهران اظهار داشت: بهتر است ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر استخرهاي روباز تا زمان پرخطر بودن اشعه ماوراي بنفش تعطيل باشند.

وی افزود: ‌ باید به سازمان تربیت‌بدنی این پینشهاد را بدهیم تا افرادی که در این ساعات از استخرهای رو باز استفاده می‌کنند متوجه آسیبی نشوند.

رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به ارائه گزارش عملکرد مالی منطقه ۱۲،۱۳ و ۱۹ پرداخت و گفت: درآمد مصوب منطقه ۱۲،۳۱۰ میلیارد تومان بوده ولی ۳۸۰ میلیارد تومان محقق شده و این امر رشد ۶۲ درصدی درآمد منطقه را نشان می‌دهد.

وی افزود: میزان مجوز تراکمی که برای این منطقه صادر شده ۱۳۰ میلیارد تومان بوده و ۲۶۰ میلیارد تومان تراکم کارسازی شده داشته‌اند.

خادم گفت: تعداد كاركنان مصوب منطقه ۱۳، ۳۵۵ نفر بوده ولي كاركنان موجود ۵۹۴ نفر است كه بايد در اين زمينه توضيحاتي از سوي شهرداري منطقه به شورا ارائه شود.