به گزارش افکارنیوز، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که این روزها سخت مصاحبه می کند و البته حرفی نمی زند که برای رسانه ها جذابیتی داشته باشد بعد از پایان مصاحبه به خاطر یک پاکت مرموز سوژه شد.وی پاکتی در دست داشت که کنجکاوی خبرنگاران را در برداشت و این موضوع باعثشد تا خبرنگاران اصرار کنند مدیرعامل پرسپولیس محتوای داخل پاکت را فاش کند. رحیمی هم زمانی که با اصرار خبرنگاران روبرو شد پاکت را باز کرد و گفت: «دو کلید درون پاکت است که یکی کلید منزلمان است و دیگری کلید محل کارم. اگر می‌خواهید جیب‌هایم را هم خالی کنم تا متوجه شوید چه چیزی همراهم است!»