به گزارش افکارنیوز؛ صبح امروز و در جریان نشست رونمایی از کتاب جامع قهرمانان پارالمپیک کشور که با حضور وزیر ورزش و معاونانش در محل وزارتخانه برگزار شد، دکتر گودرزی خاطره جالبی تعریف کرد.

در این نشست که به همت فدراسیون جانبازان و معلولان و همچنین کمیته پارالمپیک برگزار شده بود، گودرزی به بیان خاطره ای پرداخت و گفت: هر گاه به دیدار آقای رجایی می رفتیم، ایشان همیشه به نکاتی کلیدی اشاره میکرد و ورزش از سوی او توصیه میشد. آقای رجایی از دوران زندان برای ما تعریف میکرد که حتی قدم زدن روزانه هم برای آنها بسیار ارزشمند بود و تاکید میکرد که ارزشهای ایرانی و اسلامی در ورزش حفظ شود. آقای رجایی میگفت که ورزش را برای ورزش نخواهیم و این موضوع از سوی او محکوم بود و درخواست میکرد که ورزش را برای حفظ ارزشها و رشد انسان بخواهیم.