به گزارش افکارنیوز، پس از شکایت سعید شیرینی از محمد قاضی، مهاجم استقلال نیز با حضور در دادسرا از سرپرست پیشین پرسپولیس به دلیل ارائه مدارک جعلی وی به باشگاه پرسپولیس شکایت کرد.

قرار بود علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این زمینه امروز جلسهای با محمد قاضی برگزار کند اما این جلسه به روز دیگری موکول شد.