به گزارشافکارنیوز،طی یکی از این فعل و انفعالات تمرین پرحاشیه و جنجالی دیروز پرسپولیس افشین پیروانی که حسابی از حرکت امروز حمید درخشان عصبانی شده بود، با صدای بلند و الفاظ تند خواست به سمت رختکن رفته و به زعم خود حق وی و اطرافیانش را کف دستش بگذارد که علی دایی جلوی دهان او را گرفت و مانع الفاظ تندش شد.