به گزارش افکارنیوز، محمدرضا ساکت افزود: فدراسیون فوتبال به همراه سازمان لیگ جدی‌تر از گذشته به دنبال گرفتن حق واقعی فوتبال هستند. باشگاه‌ها به صورت جدی بابت رفتار صدا و سیما معترض شده‌اند.

ساکت در مورد زمان مشخص شدن وضعیت حق پخش تلویزیونی گفت: هیات رییسه فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به صورت جدی به دنبال مشخص شدن وضعیت این مساله هستند. مطمئن باشید این مساله به نتیجه می‌رسد. در این مدت از طریق نهادهای نظارتی اقدام کرده‌ایم و همه امیدوار هستیم بتوانیم تکلیفمان را مشخص کنیم.

او در ادامه گفت: صدا و سیما نباید کاری کند کار به رفتار متقابل بکشد. مدیران فدراسیون فوتبال تا به اینجا رفتار بسیار محترمانه‌ای با آن‌ها داشته‌اند و ما هم امیدوار هستیم صدا وسیما حاضر شود به تعهداتش عمل کند. این حداقل کاری است که آن‌ها می‌توانند انجام بدهند. ما نمی‌خواهیم در این مساله هیچ کدام از طرفین آسیب ببینند و امیدوار هستم نگاه آن‌ها هم به همین شکل باشد.

ساکت ادعا کرد مدیران باشگاه از وضعیت موجود حسابی ناراحت هستند: مدیران باشگاه از وضعیت موجود حسابی ناراحت هستند و گللایههایشان را به سازمان لیگ انتقال دادهاند. بالاخره باید تکلیف آنها مشخص شود چون روی درآمد سازمان لیگ حساب کردهاند. اگر صدا و سیما حاضر نشود حق واقعی فوتبال را پرداخت کند نیمی از باشگاههای ما ورشکست میشوند.