به گزارش افکارنیوز، امیر عابدینی مدیرعامل سابق پرسپولیس درخصوص برکناری دایی گفت: به اعتقاد من دایی را سیاسی برکنار کرد نه وزیر! مدیری که بضاعت مدیریت ندارد پشت‌سر وزیر پنهان می‌شود اما در ماجرای اخیر پرسپولیس سیاسی تلاش می‌کرد به نوعی سکوها و تماشاگران را از دست ندهد.

عابديني گفت: بحث برکناري دايي فني نبود و دايي حتي اگر نتيجه هم ميگرفت، سياسي او را برکنار ميکرد و براي اين کارش هم دلايل خاص خودش را داشت. با اين حال بنده معتقدم براي نجات پرسپوليس بايد مديران باشگاه به دنبال يک مربي خارجي برجسته و مطرح باشند والا اين تيم به سرمنزل مقصود نميرسد. در ايران هم که مربي خوب بيکار نداريم و چارهاي جز اين نيست که به دنبال مربيان خوب خارجي باشيم. هرچند بنده در مورد کيروش به عنوان يکي از اعضاي مجمع فدراسيون موافق تمديد قراردادش نيستم. عابديني در مورد درخشان گفت: او هميشه مربي فداکار پرسپوليس است که در چنين صحنههايي به ميدان ميآيد.