به گزارش افکارنیوز، فدراسیون جهانی بسکتبال در یک بیانیه رسمی از آزادی حجاب بانوان برای حضو در مسابقات این رشته ورزشی خبر داد.

بر اساس این فدراسیون اعلام کرد: در پاسخ درخواست های متعدد و بحثهای طولانی که در خصوص حجاب بانوان به عمل آمده است اعضای مربوطه فدراسیون بسکتبال در این خصوص با ملاحظه و استناد به یک یونی فرم تصمیم گرفتند در دو سال آینده به صورت آزمایشی اجازه آزادی حجاب را بدهند.