به گزارش افکارنیوز، سازمان لیگ اعلام کرد که کارت معافیت حسین ماهینی باطل شده و این بازیکن تا تعیین وضعیت نظام وظیفه نمی‌تواند برای پرسپولیس بازی کند. این در حالی است که نزدیکان ماهینی می‌گویند او امروز مدارکش را برای سفر به پرتغال به سفارت این کشور تحویل داده است.

ماهینی هماکنون در تمرین پرسپولیس حضور دارد و مشغول تمرین است.