به گزارش افکارنیوز، با توجه به فرصت اندک تا پایان وقت اداری امروز، باشگاه سرخ پوشان در آخرین لحظات این نامه را توسط لیدر باشگاه به فدراسیون فوتبال فرستاد تا با بخشیده شدن محرومیت صادقیان بتوانند از وجود او مقابل تیم فوتبال سپاهان بهره ببرند.

به گفته رئیس کمیته استیناف، پس از بررسی جواب این فرجامخواهی اعلام می شود.