این مسابقات با نام یادواره شهید حسین فهمیده و شهدای استان آذربایجان شرقی در روزهای شنبه و یکشنبه ۴ و ۵ تیرماه در سالن شش هزار نفری پورشریفی تبریز برگزار شد و کشتی گیرانی از کشورهای ایران، ترکیه، جمهوري آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و عراق به رقابت با هم پرداختند كه در پايان نمايندگان كشورمان مقام قهرماني هر دو بخش را از آن خود كردند.

نتایج انفرادی کشتی آزاد:۴۲ کیلوگرم: ۱ - مهمت آزین خانلی(ترکیه) ۲ - صادق صادق اف(جمهوری آذربایجان) ۳ - مهدی نیازی(ایران) و خیراله قهرمانی(ایران)
۴۶ کیلوگرم: ۱ - مصطفی یعقوبی(ایران) ۲ - سلیمان آتلی(ترکیه) ۳ - پیمان بیابانی(ایران) و روسلان قاسم اف(جمهوری آذربایجان)
۵۰ کیلوگرم: ۱ - باقر سورکی آزاد(ایران) ۲ - علی محمدزاده(ایران) ۳ - ماسیم قدیرلی(جمهوری آذربایجان) و آرمن خاچاطوریان(ارمنستان)
۵۴ کیلوگرم: ۱ - پرویز ابراهیم اف(جمهوری آذربایجان) ۲ - سیدعلی محمد محمدی(ایران) ۳ - رضا اطری(ایران) و حسین سراجی(ایران)
۵۸ کیلوگرم: ۱ - جوشن گون عظیم اف(جمهوری آذربایجان) ۲ - رائوپی شاکول اوغلی(گرجستان) ۳ - بهمن تیموری(ایران) و فرزاد کولیوند(ایران)
۶۳ کیلوگرم: ۱ - محمد مکتب دار(ایران) ۲ - الچین ممدوف(جمهوری آذربایجان) ۳ - مهمت ولکاناسان(ترکیه) و بهرام محمدقاسمی(ایران)
۶۹ کیلوگرم: ۱ - حمیدرضا زرین پیکر(ایران) ۲ - شعیب سلیمانی(ایران) ۳ - مهران لرستانی(ایران) و امیررضا افشار(ایران)
۷۶ کیلوگرم: ۱ - علی موجرلو(ایران) ۲ - گئورگی ملیکی شویلی(گرجستان) ۳ - فاتح آردین(ترکیه) و محمدعلی کلانتری(ایران)
۸۵ کیلوگرم: ۱ - ماگومد سلطان زاکادوف(جمهوری آذربایجان) ۲ - مسعود نوری(ایران) ۳ - محمود آنتیس آلتون(ترکیه) و حسین شهبازی(ایران)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - ابراهیم کاشیول(ترکیه) ۲ - سعید عموزاده(ایران) ۳ - آلان محمد عبدالکریم(عراق) و عباس با اصل(ایران)

رده بندی تیمی آز:

۱ - ایران ۹۳ امتیاز
۲ - آذربایجان ۶۶ امتیاز
۳ - ترکیه ۶۵ امتیاز
۴ - گرجستان ۳۷ امتیاز
۵ - عراق ۲۷ امتیاز
۶ - ارمنستان ۲۲ امتیاز
نتایج انفرادی کشتی فرنگی:۴۲ کیلوگرم: ۱ - رامیز ممدوف(جمهوری آذربایجان) ۲ - ملیک وسکانیان(ارمنستان) ۳ - راسیم صفربایف(جمهوری آذربایجان) و ایراکی شاوادزه(گرجستان)
۴۶ کیلوگرم: ۱ - گیگام سرکیسیان(ارمنستان) ۲ - علی کلاوی(ایران) ۳ - گیزو ملادزه(گرجستان) و علی ممدوف(جمهوری آذربایجان)
۵۰ کیلوگرم: ۱ - علی ارسلان(ایران) ۲ - علیرضا غلامحسینی(ایران) ۳ - ایوب ولی پور(ایران) و مهدی رستم پور(ایران)
۵۴ کیلوگرم: ۱ - ساگیت گولیف(جمهوری آذربایجان) ۲ - سید میثم رمضانی(ایران) ۳ - وازگن خاچاتریان(ارمنستان) و سینا رجبی(ایران)

۵۸ کیلوگرم: ۱ - المان مختاراف(جمهوری آذربایجان) ۲ - رئوف علی اکبر لی(جمهوری آذربایجان) ۳ - رامین طاهری(ایران) و جاوید نفس اف(جمهوری آذربایجان)

۶۳ کیلوگرم: ۱ - فرشاد بلفکه(ایران) ۲ - پرهام قنبری(ایران) ۳ - آلموز ولی یف(آجمهوری ذربایجان) و سجاد فرح پور(ایران)
۶۹ کیلوگرم: ۱ - علی شریفی(ایران) ۲ - حاجی مراد باقمانوف(جمهوری آذربایجان) ۳ - آساتور آرشاکیان(ارمنستان) و صاحب دریایی(ایران)
۷۶ کیلوگرم: ۱ - ادریس ابراهیمی(ایران) ۲ - زوری ملیکیان(ارمنستان) ۳ - سرخان جهانگیر(جمهوری آذربایجان) و مهدی ابراهیم زاده(ایران)
۸۵ کیلوگرم: ۱ - کارن آبکاریان(ارمنستان) ۲ - امیرحسین خانپور(ایران) ۳ - تورمن ایوب اف(جمهوری آذربایجان) و مجید محمودی(ایران)
۱۰۰ کیلوگرم: ۱ - آرش عرب(ایران) ۲ - بابک رزم پوش(ایران) ۳ - آرمان نظری(ایران) و امیر زرین چگینی(ایران)رده بندی تیمی فرنگی:

۱ - ایران ۹۰ امتیاز
۲ - آذربایجان ۷۵ امتیاز
۳ - ارمنستان ۵۶ امتیاز
۴ - گرجستان ۴۲ امتیاز
۵- عراق ۲۴ امتیاز