عادل كلاه كج فوتباليست هم تبار مان كه سابقه ي گلزني در شهرآورد پايتخت را در كارنامه ي ورزشي خود دارد، روز جمعه ۳/۴/۹۰ در روستاي زادگاه خود (رودزرد رامهرمز)بر سرسفره ي عقد نشست و از جمع مجردها خارج شد.

البرز نیوز ضمن تشكر از اقدام فرهنگي اين فوتباليست خوب كشورمان، براي او و همسر گرامي اش آرزوي خوشبختي و سعادت مي نمايد.