فارس به نقل از بيلد نوشت: سال گذشته در ايامي كه خروسهاي آبيهاي زير نظر ريمون دومنش، آماده ورود به پيكارهاي جام جهاني ۲۰۱۰ ميشدند، انتشار يك خبر، فضاي رسانهاي ورزش جهان را تحتتاثير قرار داد. اين خبر مربوط به ارتباط نامشروع فرانك ريبري، كريم بنزما و سيدني گوو با يك دختر خياباني ۱۷ ساله مراكشيالاصل به نام زهيا بود.

پس از انتشار این خبر، ‌ دادستانی پاریس علیه سه بازیکن نامبرده اقامه دعوی کرد و بازیکنان خاطی به زندان تهدید شدند.
در این حال یک تیم بازرسی ویژه پلیس به ریاست " ایوو داندو "، کارآگاه مجرب مستقر در پاریس، اقدام به تحقیقات مفصلی در مورد ارتباط سه بازیکن یادشده با این دختر ۱۷ ساله به عمل آوردند.
درجریان بازپرسی‌های به عمل آمده، بازیکنان مظنون تلاش کردند ابعاد پنهان این ماجرا را برشمارند و نقش خود را بر حضور یا عدم حضور در این جریان بازگو کنند.

اكنون پس از يك سال از آن ماجرا كه پروندهاش در دادگستري فرانسه مفتوح و درحال تكميل است، نكات تازهاي كه بازيكنان خاطي عنوان نكردند، از زبان زهيا، دختر ۱۷ ساله اعلام شده است. وي اعلام كرده به دعوت ريبري، بازيكن بايرن مونيخ، با دريافت پول، به شهر مونيخ رفته كه يكي از آنها در روز تولد ۲۶ سالگي ريبري و در هتل فرودگاه بوده و اتفاقات رخ داده محدود به خاك فرانسه نبوده است.