به گزارشافکارنیوز، ایران تا به حال چهار بار در جام جهانی شرکت کرده ونکته قابل توجه این که هر بار بعد از جام، دروازه بان تیم ملی در جام جهانی جای خود را به فرد دیگر ی داده است:*در سال ۱۳۵۷بعد از جام جهانی ۱۹۷۸ محمد رضا کربکندی در اولین بازی تیم ملی بعد از رقابتها درون دروازه ایستاد و بازی خوبی را هم برابر تیم ملی شوروی سابق از خود به نمایش گذاشت، در حالی که قرار بود او گلر اول باشد تغییرات ایجاد شده در تیم ملی باعثشد حجازی به تیم ملی برگردد*در سال ۱۳۷۷ بعد از جام جهانی۱۹۹۸ عابد زاده به تیم ملی دعوت نشد و نیما نکیسا قرار شد گلر اول تیم ملی باشد اما عملکرد بد او در مسابقات آسیایی ۱۹۹۸ باعثشد ذخیره او یعنی غلامپور جایش را بگیرد.در سال ۱۳۸۵ و بعد از مسابقات جام جهانی ۲۰۰۶ابراهیم میرزاپور جای خود را از دست داد وبه جای او حسن رودباریان مرد اول دروازه تیم ملی شد اما در سالیان بعد آن که صاحب دروازه تیم ملی شد سید مهد رحمتی بود.