به گزارش افکارنیوز، ۳ باخت پیاپی و شرایط شکست استقلال پس از برکناری دایی، ۳ باخت باعثشده بود که قلعه‌نویی در معرض خطر برکناری قرار بگیرد.

با وجود اینکه امیر قلعه‌نویی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است اما گفته می‌شود فقط جایگاه دومی این تیم توانست شکست‌های متوالی را بپوشاند و خطر اخراج از بیخ گوش ژنرال بگذرد.

البته از ما نشنیده بگیرید چراکه خیلی زود تکذیب می‌شود.