به گزارش آخرین نیوز و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، حسین شمس سرمربی و وحید شمسایی کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال ایران پس از حضور در باشگاه پرسپولیس، با حبیب کاشانی به توافق رسید و در تیم فوتسال این باشگاه به فعالیت خواهند پرداخت.

از سوی سرپرست باشگاه پرسپولیس، حسین شمس به عنوان مشاور مدیر عامل و مدیر فنی تیم فوتسال پرسپولیس منصوب شد. همچنین وحید شمسایی به عنوان بازیکن در تیم پرسپولیس حضور خواهد یافت.

تیم فوتسال پرسپولیس با هدایت محمدرضا حیدریان در سمت سرمربی و نظام علی گرامی و اصغر قهرمانی به عنوان کمک مربی، کارش را شروع خواهد کرد