به گزارش افکارنیوز، حمیدرضا سیاسی درباره اینکه گفته می شود وی در جلسه با دایی مبلغ با او تسویه حساب کرده است اظهار داشت: «با دایی جلسه خصوصی نداشتیم. یک ملاقات سرپایی بود که دو دقیقه هم طول نکشید.»وی درباره اینکه شایعه شده قصد دارد مبلغ ۲ میلیارد به دایی بدهد گفت: «هنوز بر سر جزییات رقم قرارداد و مطالبات دایی صحبتی نکرده ایم. در جلسه ای که با او داریم در این باره صحبت می کنیم.»سیاسی افزود: برای تسویه حساب مالی، دایی باید درخواست مکتوب بدهد و پس از آن با او و کادر فنی اش توافق می کنیم.