به گزارش افکارنیوز، بعد از درج خبر خارج شدن نام رضا نوروزی مهاجم مصدوم پرسپولیس که از قول حمید سیاسی رئیس هیات مدیره پرسپولیس در رسانه ها منتشر شده بود، این بازیکن نسبت به این مساله واکنش نشان داد.نوروزی در این باره اظهار داشت: «تا جایی که می‌ دانم آقای درخشان به من گفته که من در پرسپولیس هستم و خودشان هم چند بار مصاحبه کردند و این حرف را زده اند. من الان در باشگاه نیستم و مشغول کارهای فیزیوتراپی ام هستم و از اتفاقات جدید باشگاه خبر ندارم. با این حال بعید است که این اتفاق بیفتد.»او در مورد حرف های سیاسی هم گفت: «نمی‌ دانم چه بگویم تا جایی که من می‌ دانم سرمربی تیم در مورد خروج یک بازیکن از لیست تصمیم گیری می‌ کند. بعید است که سیاسی این اختیار را داشته باشد که در مورد من حرف بزند.»مهاجم پرسپولیس در پایان گفت: الان من مصدوم هستم و متاسفانه این صحبت ها در موردم به وجود آمده است. هر چه قسمت باشد پیش میآید و من این موضوع را به خدا واگذار کرده ام.