به گزارش افکارنیوز، مسعود اوزیل متهم است به نامزد کریستین لل مدافع هرتابرلین پیام های غیراخلاقی می فرستاده است.این پیام های غیر اخلاقی باعثبه هم خوردن نامزدی لل شده تا او بابت این موضوع در گفتگو با بیلد و افشاگری علیه اوزیل به نوعی انتقام بگیرد.این موضوع بازتاب گسترده ای در نشریات آلمانی داشته است. اوزیل هنوز بابت این جنجال بزرگ واکنشی نشان نداده است.